Podpora projektu

V roce 2020 získala firma HF-ateliér s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Vydavatelství v místě realizace Praha za účelem vydání produktové knihy a tvorby kvalitních tiskových materiálů na kurzy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma HF-ateliér s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba Fotografie a Videa v místě realizace Praha za účelem tvorby video spotů a fotografií pro propagaci společnosti, jejích služeb a produktů pro použití na webové stránky a sociální sítě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma HF-ateliér s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba Online Marketingu v místě realizace Praha za účelem efektivní propagace služeb a výrobků společnosti pomocí online marketingových a komunikačních nástrojů a podporu pozitivního vnímání a ztotožnění se s tváří ateliéru i s nabízenými službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma HF-ateliér s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na koučink a mentoring v místě realizace Praha za účelem podpory osobnostího růstu, rozvoje kompetencí a leadershipu a nasměrování efektivního executive coachingu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.